Patienser: 7 olika med regler och video

Är man själv och vill fördriva tiden eller skapa lite egen underhållning så är patiens ett beprövat och enkelt sätt.

Patiens är inget specifikt spel utan ett samlingsnamn på olika typer av spel som går att spela med bara en spelare. De flesta patienser handlar om att lägga kort efter bestämda regler för att se om man blir av med alla kort eller lyckas slutföra spelet enligt dessa.

Namnet kommer från latin och betyder tålamod, viket är en nyckel eftersom flera av spelen många gånger slutar med att man inte klarar det. På engelska kallas det dock oftast Solitaire, vilket syftar till ensamhet alltså att man spelar själv.

Här är ett antal patienser som går att spela med bara en spelare:

Harpan

Den kanske mest klassiska patiensen som är både enkel att spela och går rätt fort.

Spela med en vanlig kortlek utan jokrar och placera ut 7 rader där den första raden har 1 kort och sista 7 kort. Det översta kortet i varje rad ska vara uppvänt och resten nedåt.

Nu ska du försöka flytta kort och bygga nedåtgående stegar där varannat kort är rött och varannat är svart. Du kan flytta ett eller flera kort (om de ligger i följd) från en position till en annan eller använda högen med kort som blivit över.

Får du en tom ruta kan du lägga en Kung där och får du fram ett Ess lägger du upp det i en av de fyra rutorna ovanför. För att klara patiensen ska du till slut flytta upp alla kort till Essen där korten läggs i följd för respektive färg från Ess till Kung.

Golf

Patiensen Golf lägger du också med en vanlig kortlek och går ut på att få bort alla kort från bordet. Färg spelar ingen roll, utan du behöver bara tänka på nummerordningen när du spelar.

Börja med att lägga ut 7 rader med 5 kort i varje. Alla kort ska vara uppåtvända.

Resten av korten läggs i en hög som du tar det översta kortet från när du börjar spela. När du vänt upp kortet ska du försöka hitta kort som antingen är över eller under kortet du lagt upp. Lägger du en 7:a så kan du lägga en 6:a eller 8:a.

När du flyttat så många kort som möjligt från de uppåtvända högarna så vänder du bort dem och tar ett nytt kort. Målet är att du ska få bort alla kort från bordet innan korten i högen tar slut.

Idioten

Idioten är en väldigt enkelt patiens som du spelar med en vanlig kortlek med 52 kort. För att klara den ska du sortera bort de lägsta kortet varje vända så att du har alla färger synliga, för att i slutändan ha alla essen kvar.

Börja med att lägga upp 4 kort synliga framför dig. Ta sedan bort det lägsta och lägg dit ett nytt tills du har ett kort i vardera färg.

Lägg sedan en ny rad med kort och ta sedan bort kort tills du har alla fyra färger synliga igen. Ta alltid bort det lägsta kortet om det är samma färg (så har du två hjärter synliga så tar du bort det med lägst siffra). Skulle en rad bli tom får du lägga ned ett valfritt kort.

Fortsätt lägga nya rader och ta bort kort tills korten tar slut. Har du bara essen kvar på bordet har du vunnit.

Pyramid

Pyramid är en patiens som går fort och handlar väldigt mycket om tur.

Börja med att lägg upp ett uppåtvänd kort, sedan två ovan på dem, sedan tre osv. upp till 7 kort. Detta är själva pyramiden och övriga kort läggs i en hög vid sidan av.

För att få bort kort från pyramiden ska du få bort kort som tillsammans har ett värde av 13. Kungar kan plockas bort direkt eftersom de är värda 13, men i övrigt ska du para ihop kort från den aktiva raden med antingen kort som ligger eller kort från högen.

När du vänder upp ett kort från högen kan du använda det direkt eller så lägger du det i en slänghög. Det översta kortet i slänghögen kan fortfarande användas fram till att du slänger ett nytt kort som du plockar upp.

För att vinna ska du få bort hela pyramiden och spelet är slut om du inte kan göra fler par eller har kort kvar i högen med kort.

Spindelharpan

Spindelharpan är en lite speciell patiens eftersom man spelar med två kortlekar och kan variera svårighetsgraden med reglerna (vi beskriver här enklaste varianten).

Börja med att lägga ut 10 högar där de första 4 högarna ska ha 6 kort och resterande 5 kort. Det sista kortet i varje hög ska vara uppåtvänt och resten nedåtvända.

Resten av korten läggs i en hög med baksidan upp ovanför dina 10 högar, där du också ska ha utrymme för 8 högar där du ska sortera upp korten i respektive färg och ordning.

De uppåtvända korten i högarna kan flyttas mellan varandra om de läggs i nedåtgående ordningsföljd och följer färg (så hjärter 9 kan läggas på hjärter 10). Du kan också flytta en stege till ett annat kort som bygger vidare (så hjärter 9 och 10 kan flyttas till hjärter knekt).

När du inte kan mer så använder du högen och lägger ut ett kort på varje hög. Du har 50 kort i högen så du kan göra detta 5 gånger.

När du har ess kan du flytta upp det ovanför högen och istället få bort kort från spelplanen genom att lägga upp dem i stigande ordning för respektive färg.

40 Rövare

40 rövare är en lite svårare patiens att klara av som också kräver 2 kortlekar och lite mer skicklighet en de mest tur baserade spelen. Som vanligt går spelet ut på att bygga högar för varje färg (två per färg) med korten i ordning från Ess till Kung.

Börja med att lägga ut 10 högar med 4 kort i varje och där alla korten har framsidan upp. Övriga kort läggs i en hög med baksidan upp och du har 8 tomma rutor ovanför raderna där du ska samla korten med ess först.

Du ska nu försöka flytta korten så du frigör och kan flytta upp kort till de 8 högarna ovanför. Bara ett kort får flyttas åt gången och du måste följa färg i dina högar där du får lägga nedåtgående stegar (spader 9 på spader 10 osv.). Tomma högar kan utnyttjas och lägga valfritt kort på.

När du inte kan göra fler drag så använder du högen med kort och vänder upp ett kort. Lägger du upp ytterligare ett läggs det på det föregående och måste användas innan det undre kan användas igen.

Får du upp alla kort i respektive färg i ordnade högar från Ess till Kung så har du vunnit.

Kungen

Kungen (Freecell på engelska) är en patiens som också den blivit populär genom att den varit standard på vissa Windowsdatorer. Spelet går ut på att flytta upp alla kort så de hamnar i ordning från ess till kung.

Börja med att lägga ut hela kortleken i 8 högar med uppåtvända kort jämnt fördelat (alla kommer inte ha lika många kort).

Ovanför högarna så har du sedan 4 rutor till höger där du ska flytta upp korten till så de ligger i sifferordning (ess-kung) för respektive färg.

Ovanför till vänster har du 4 rutor där du kan lägga upp ett kort per ruta för att hjälpa dig i spelet.

Bland de upplagda korten kan du bygga nedåtgående stegar i varierande färg (varannat svart, varannat rött) och flytta enskilda kort eller stegar till tomma eller nya stegar.

Lyckas du få upp alla kort till de 4 högra rutorna så har du vunnit.

Lämna en kommentar